à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[aps
10.gif' />
, -t] adj nieobecny

Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska

nieobecny, zaginiony

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEOBECNY

ROZTARGNIONY

NIEPRZYTOMNY

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brakujący

Słownik częstych błędów

Gdy chcemy powiedzieć, że ktoś był nieobecny, nie uczestniczył w czymś (np. w spotkaniu), używamy przymiotnika absent w połączeniu z przyimkiem from, np. He was absent from the meeting (Był nieobecny na spotkaniu). Warto zwrócić uwagę, że wyraz absent zwykle jest używany w kontekście oficjalnych spotkań, zajęć itp. W pozostałych przypadkach możemy użyć zwrotu to miss sth (być nieobecnym gdzieś, opuścić, przegapić coś), np. I missed the party (Nie było mnie na przyjęciu)