Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Pronoun) ty, wy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ty, wy (przest.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

(arch.) ty, wy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n je

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZŁEK [POT.]

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And he said, Go ye up, and prosper; and they shall be delivered into your hand.
A on odpowiedział: Ciągnijcie, a poszczęści się wam, i będą podani w ręce wasze.

Jesus Army

All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.

Jesus Army

And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?
Tedy niektórzy z onych, co tam stali, mówili: Cóż czynicie, że odwiązujecie oślę?

Jesus Army

Go ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.

Jesus Army

In the first day ye shall have a holy convocation: ye shall do no servile work.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.

Jesus Army

Ye, we got that when he dropped off your baby.
Uśmiechał się, kiedy podrzucił ci dziecko.

Know ye now what feels like to be dog god!
Teraz już wiemy jak się można czuć będąc bogiem.

You're doing this to be a hero because you think she sees ye!
Robisz to, żeby być bohaterem, bo myślisz, że ona cię widzi.

What does it mean? Abandon all hope, ye who enter here.
Co to znaczy? niech porzucą wszelką nadzieję, ci którzy tu dotarli

If ye have something to say, I might be saying something as well.
Jeśli chcesz coś wyjawić, to i ja mam coś do powiedzenia.

Ye Tung got very good at saying he was sorry.
Ye Tung stał się bardzo dobry w mówieniu "przepraszam."

Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?
Zaczęliście w Duchu, a chcecie być doskonali przez ciało?

All hope abandon, ye who enter here. And then he continued through them anyway.
Cała nadzieja opuściła tych, którzy przejdą tu i kontynuował mimo wszystko

Ye, well, her plus one suddenly wants to be our
Tak, cóż, jest jeden plus, chcę być naszymi najlepszymi przyjaciółkami na zawsze.

Ye that followeth me shall have the light of life.
Kto idzie za mną będzie miał światło życia.

Remember, our Lord said, Be ye strong of will.
Pamiętaj. Nasz Pan powiedział Trwajcie mocni w wierze.

In the name of righteousness and love, ye shall have hate.
W imię prawości i miłości dostąpicie nienawiści.

Come to his assistance, all ye saint of God.
Przyjdźcie mu z pomocą, Wszyscy Święci.

Ye men have, but I'm not an ordinary man.
Ta, człowiek, ale ja nie jestem zwykłym człowiekiem.

Welcome this Sunday morning, oh, ye few but faithful.
Witajcie w niedzielny poranek. Nieliczni, ale wierni.

Therefore raise ye a church and await his coming.
Dlatego wznieście kościół i czekajcie na jego przybycie.

Look upon this omen and go back from whence ye came!
Spójrzcie na ten omen i wracajcie, skąd przyszliście!

Ye Qinghua isn't a witch, and there's nothing going on between us.
Ye Qinghua nie jest wiedźmą, a między nami nic nie ma

Are ye fantastical, or that indeed which outwardly you show?
Czy jesteście wytworem fantazji, czy tym, na co wyglądacie?

Give twice as much as ye receive on our most sacred of days.
Dawajcie dwa razy tyle ile dostajecie w nasz najświętszy dzień.

Thanks to ye, we have the final piece.
Dzięki tobie, mamy ostatnią sztukę.

My father says, Judge not, lest ye be judged.
Mój ojciec mawia: Nie osądzaj, żeby nie zostać osądzonym.

In the seventh month, on the first day, ye shall have an holy convocation.
W siódmym miesiącu, pierwszego dnia, będziecie mieli święte zgromadzenie.

Ye Zhiqiu may just be a famous opera performer to us.
Ye Zhiqiu, to tylko dla nas znana wykonawczyni w operze.

My Bible says, By their fruits ye shall know them.
Biblia mówi: Po owocach ich poznacie

Think ye not that I dare, but it should not bother me.
Myślicie że togo nie zrobię? Już to raz zrobiłem i zrobię ponownie.

Why did ye laugh then, when I said Man delights not me?
Więc dlaczego roześmiałeś się, gdy powiedziałem człowiek nie raduje mnie?

More of a proposal to put to ye.
Bardziej propozycję dla ciebie.

But if you aufsteht then ye not so much tired and konzentrieter.
Lecz gdy wstajecie nie jesteście zmęczeni i bardziej skoncentrowani.

Marvel not that I said unto thee ye must be born again.
Nie dziwuj się, żem ci powiedział: Musicie się znów narodzić.

Beware, all ye who dare to enter the mystical forest.
Uważajcie, śmiałkowie, którzy odważycie się wejść do baśniowego lasu.

Return with me to stone all ye whom from stone were wrought.
Powrócie ze mną do kamienia wszyscy którzy byliście z kamienia wykuci.

We have no basis to search his cell. - Oh, ye of little faith.
Tak, ale nie mamy żadnych podstaw, żeby przeszukać jego celę.

After all, the Bible tells us: 'Ask and ye shall receive'.
Kto pyta, nie błądzi.

And ye better be tough as nails too.
I lepiej bądźcie też jako paznokcie są.

That ye who practice their lusts upon men as opposed to women
Że wy, które praktykujecie ich żądze na mężczyznach w przeciwieństwie do kobiet

Ye devils, what am I about to do?
Do diabła, co mam zrobić?

And be ye not drunk with wine for that would be dissipation.
A nie bądźcie pijani z wina dla tego byłoby rozproszenie.

Ye, we were- we were all together at raven River.
Byliśmy... Byliśmy razem w Raven River.

One of ye knights must recover the singing sword.
Jeden z Was, chłopcy musi odzyskać śpiewający miecz.

Ye Qinghua, there's no need to be so cruel.
Nie musimy być tak okrutni.

Turquoise Ye is hereby found guilty of murdering three people.
Turkusowa Ye zostaje niniejszym unzana winną zarzutu zabójstwa trzech osób.

All ye need know about the travails of life
Wszystko co musicie wiedzieć o życiu...

Love is not an easy path, understand ye all...
Droga miłości nie jest łatwa, zrozumienie jest wszystkim...

Ye dare not let it touch your skin.
Nie pozwól, by dotknęła twojej skóry.

Are we on first, second, or ye gods?
Jesteście na pierwszym, drugim czy dalszym etapie?

And that's all ye need to know.
I to wszystko co musisz wiedzieć.

The murder of my brother by Yang Ye's son is a heinous crime.
Zabicie mojego brata przez syna Yang Ye jest haniebnym przestępstwem.

By all the other names of God Almighty, we powerfully command ye.
Przez wszystkie inne imiona Boga Wszechmogącego rozkazujemy...

Ah, good to see ye this morning!
Ach, jak miło was z rana widzieć.