Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) opowiadać niestworzone historie;

(Noun) włókno, przędza; historyjka, bajda;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(spun thread) przędza
(for knitting) włókno.
2.
(colloq, story) opowieść, historyjka: to spin a ~opowiadać historyjkę

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przędza, opowiadanie, hitoryjka
spin sb a ~ opowiadać niestworzone historie

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n przędza, nić, pokrętka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przędza
pot. opowieść, bajda

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZĘDZA

PRZĘDZIWO

WŁÓKNO

HISTORYJKA

BAJECZKA

ANEGDOTA

PLEŚĆ NIESTWORZONE HISTORIE [POT.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

nić
bajda

Wordnet angielsko-polski

(a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc.) used in sewing and weaving)
nić, nitka, niteczka
synonim: thread

Słownik internautów

prząść
przędza
włókno

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gawędziarski

opowiadanie

włóczka

Słownik techniczny angielsko-polski

przędza f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I have spread my couch with carpets of tapestry, With striped cloths of the yarn of Egypt.
Obiłam kobiercami łoże moje, ozdobione rzezaniem i prześcieradłami egipskiemi.

Jesus Army

It is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here.
To jest zawsze ta sama stara śpiewka I te same niestworzone historie, które nam teraz opowiadacie.

statmt.org

Vedan and Javan traded with yarn for thy wares: bright iron, cassia, and calamus, were among thy merchandise.
Także Dan i Jawan, kramarze na jarmarkach twoich, sprzedawali żelazo polerowane, kassyję, i Tatarskie ziela na zamianęć dawali.

Jesus Army

In a way no media analyst could have predicted, the Liverpool ownership yarn became a global epic of greed, mismanagement, supporter defiance, court room tension and the promise of salvation for a team who won the Champions League five years ago but have made their worst start to a league campaign since 1953 and fester in the Premier League relegation zone, with six points from seven games.

www.guardian.co.uk

Prato's traditional industries, which are in sharp decline, are the manufacture of yarn and fabric.

www.guardian.co.uk

Assassin's Creed is essentially a time-travel yarn for the quantum era.

www.guardian.co.uk

I want to do yarn business with my own money.
Chcę zrobić interes na włóknie za swoje własne pieniądze.

I can't understand whether you love your yarn more or me.
Nie wiem, czy bardziej kochasz swoje włókna czy mnie.

Your mate, Blue, told us that yarn about the boomer.
Wasz kumpel, Blue, opowiedział nam o waszej historii z kangurem.

George, you always could tell a good yarn.
George zawsze umiał opowiadać.

In the cold nights, this and a ball of yarn...
W zimne noce, to i kłębek włóczki...

Some yarn about her father being taken ill.
Niektórzy gadali, że jej ojciec zachorował.

Will you still be working at the Yarn Barn?
Wciąż będziesz pracować w Yarn Barn?

Finally, public health will be better protected: more detailed labelling will provide citizens with information on the origin of yarn and related products.
Wreszcie możliwa będzie lepsza ochrona zdrowia publicznego - bardziej szczegółowe etykiety zapewnią konsumentom informacje o pochodzeniu przędzy i powiązanych produktów.

And... that stuff you do with the yarn.
I... to, co robi się nićmi.

He's like a hophead with that yarn.
Z ta historia jest jak cpun.

Yarn for the boy's grey socks.
Przędza na szare skarpetki chłopca.

This is a better yarn than Arthur Braithwaite.
To lepsza opowieść niż Arthur Braithwaite.

It is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here.
To jest zawsze ta sama stara śpiewka I te same niestworzone historie, które nam teraz opowiadacie.