Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Turyngia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Turyngia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The journey led to Thuringia, and the son of a famous instrument maker.
Prowadzi ona do Turyngii, do Christiana Friedricha Buschmanna, syna sławnego twórcy instrumentów.

Goethe Institut

(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, dear guests from Thuringia in the visitors' gallery,
(DE) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Panie i Panowie, Szanowni Goście z Turyngii zasiadający na galerii!

statmt.org

They are carrying eggs, coffee, bread, apples and tinned meat with them to Umbria in a plaid bag from Thuringia.
W torbie w czarno-czerwoną kratkę wiozą z Turyngii do Umbrii jajka, kawę, chleb, jabłka i konserwy mięsne.

Goethe Institut

The novel Neue Leben tells of the last days of the German Democratic Republic, viewed from a former imperial seat in east Thuringia.
Powieść Neue Leben opowiada o ostatnich dniach Niemieckiej Republiki Demokratycznej oglądanych z dawnego miasta rezydencyjnego we wschodniej Turyngii.

Goethe Institut

(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, dear guests from Thuringia in the visitors' gallery,
(DE) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Panie i Panowie, Szanowni Goście z Turyngii zasiadający na galerii!

The regional operational programmes for the period 2000-2006 funded projects to regenerate areas which had been badly affected by the mining of brown coal in certain federal states in former East Germany, such as Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia.
W ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2000-2006 finansowano projekty służące rekultywacji obszarów, które zostały mocno zniszczone wydobyciem węgla brunatnego w niektórych landach byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, na przykład w Saksonii, Saksonii-Anhalt czy Turyngii.