Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport pięciobój, pentatlon;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U pięciobój

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pięciobój

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sport pięciobój

Wordnet angielsko-polski

(an athletic contest consisting of five different events)
pięciobój