Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) palisada, pal; strome skały bazaltowe podobne do palisady; ostrokół;

(Verb) otoczyć palisadą;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C palisada, ostrokół

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

palisada

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

palisada f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n palisada
vt otoczyć palisadą

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PALISADOWY

CZĘSTOKÓŁ

OSTROKÓŁ

ESTAKADA

OPALISADOWAĆ

PALISADOWAĆ

Wordnet angielsko-polski

(fortification consisting of a strong fence made of stakes driven into the ground)
palisada, częstokół, ostrokół

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist.wojsk. ostrokół; palisada
~, castle - palisada zamkowa
~, log - palisada z kłód
~, timber; ~, wooden - palisada drewniana

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That was Pacific Palisades; it probably is still there, back there.
To było w Pacific Palisades, pewnie cały czas tam to jest, za domem.

TED

They were asylums, someone escaped and he knows we're Palisade.
Że tu był azyl, ktoś uciekł i wiedzą, że jesteśmy z Palisade.

It wasn't Palisade who killed them, it was their Government.
Oczywiście, to nie Palisade ich zabiło.

You and your men will defend the palisade.
Ty i twoi ludzie będziecie bronić palisady.

I had no idea Palisade were this involved in Eastern Europe.
Nie do wiary. Palisade aż tak działała w Europie Wschodniej.

With Palisade Defence we'il win the war on terror.
Z Palisade Defense, wygramy wojnę z terroryzmem.

More importantly, in East Jerusalem, efforts are being made to create a palisade by erecting settlements around the city, so as to force the Palestinians to abandon their homes.
Co więcej, we Wschodniej Jerozolimie dąży się do otoczenia miasta palisadą z osiedli, aby zmusić Palestyńczyków do opuszczenia swoich domostw.