Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) starszy nauczyciel akademicki; głowa rodziny mafijnej, don; ważna osobistość; tytuł szlachecki w Hiszpanii;

(Verb) przywdziewać/przywdziać, wkładać na siebie ubranie; przywołać/przywoływać na usta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(Spanish title) don
(fig): D~ Juan donżuan.
2.
(univ) wykładowca

vt ubierać
przywdziewać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wykładowca, tytuł szlachecki (w Hiszpanii)
(przest.) wkładać ubranie, ubierać się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

starszy nauczyciel akademicki

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

dÁnn Nauczyciel akademicki (zwłaszcza na uniwersytetach w Oxfordzie i Cambridge) There was a don at a redbrick university who said he would never dare write a book about the middle classes (Jeden z nauczycieli akademickich spoza Oksfordu i Cambridge powiedział, że nigdy nie odważyłby się napisać książki o klasie średniej) - Jilly Cooper (1980)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wkładać vi, wdziewać vi

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wkładać, wdziewać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. nauczyciel akademicki (w Oxfordzie lub w Cambridge)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DON

MISTRZ

WDZIAĆ

OBLEC

Wordnet angielsko-polski


1. (the head of an organized crime family)
don
synonim: father

2. (teacher at a university or college (especially at Cambridge or Oxford) )
preceptor: : synonim: preceptor

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nauczyciel

wdziewać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But images don't need to be graphic in order to remind us of the tragedy of war.
Ale obrazy nie muszą być dosadne, aby przypominały nam, jaką tragedią jest wojna.

TED

We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.

TED

Well, trees don't grow two inches by four inches, eight, ten and twelve feet tall.
Cóż, drzewa nie rosną w wymiarach dwa cale na cztery, 8, 10 i 12 stóp wysokości.

TED

The virus was 100 percent lethal to pregnant women and we don't actually know why.
Śmiertelność wśród kobiet w ciąży wyniosła 100% i właściwie nie wiemy dlaczego.

TED

But I don't actually cry in front of people or... cry at all, for that matter.
Ale ja właściwie nie płaczę przed ludźmi ani... wcale nie płaczę, z tego powodu.

OpenSubtitles

There's a scene in don Quixote where the deluded would-be knight is listening to fulling mills.

www.guardian.co.uk

She dumped her dippy boyfriend (by phone!), held her own in a boozy all-nighter with don (let's just say she wasn't the one waking up with a puke-covered shirt), avoided getting busted by the fuzz at a hipster party, fended off Stan Rizzo's meathead advances and saved the firm with a new account.

www.guardian.co.uk

The city opened its arms and looked after me in a way that an English city probably wouldn't have done.

www.guardian.co.uk

At the time she was a member of a workshop that met at the Lamb pub in Lamb's Conduit Street, and which has since become famous for launching a generation of poets: don Paterson, Ruth Padel, Matthew Sweeney, Vicki Feaver and Michael donaghy, among others.

www.guardian.co.uk

Male suicide bombers often don the burqa as a disguise.

www.guardian.co.uk

Don, have to tell me what is going on here.
Don, musisz mi powiedzieć co tu się dzieje.

Don wanted to give you the money; I said no!
Don chciał dać wam pieniądze, ja się nie zgodziłam!

Don wants to go with me, so do some of the boys.
Don z paroma chłopakami chcą jechać ze mną.

But I got to give this thing with don a chance.
Przepraszam, Lily, ale muszę dać szansę tej sprawie z Donem.

The Don wants you here for a big meeting tomorrow night.
Don chce cię widzieć na jutrzejszym spotkaniu.

Don said it would make more impact coming from the mother.
Don mówił, że będą miały większą moc, gdy będą od matki.

Don said he'd be back around Christmas for a day.
Don powiedział, że wróci na Święta Wielkanocne na kilka dni.

Don, go down there and get those guys moving, will you?
Don, pójdź tam i powiedz kolesiom, żeby się przesunęli, ok?

Don, have you ever thought about why we play football?
Don, zastanawiałeś się kiedyś dlaczego gramy w football?

With all that going on don there, it could have been anything.
To co tam się działo, to mogło być cokolwiek.

Don`t you think the police will be looking for us?
Nie sądzisz, że policja będzie nasz szukała?

The other Don wanted us to have a drink first.
Ten drugi Don chciał, byśmy się najpierw napili.

Don and Ted thought it was best not to wait.
Don and Ted pomyśleli, że najlepiej będzie nie czekać.

I don t want her to go in that room!
Nie chcę, żeby ona wchodziła do tamtego pokoju!

And then I'll show these people what you don 't want them to see.
A potem pokażę tym ludziom to, czego nie chcesz by zobaczyli.

I don; t have to tell you who the star was.
Chyba nie muszę wam mówić kto był gwiazdą.

Here you go. I don`t want them to see me like this.
Nie chcę, żeby mnie widzieli w takim stanie.

I don`t know how you can stand it in here.
Nie wiem jak możesz tu wytrzymać.

I don 't know what came over me that day.
Nie wiem, co we mnie wstąpiło tego dnia.

I don't want to hear about that man, Don, ever again.
Nie chcę słyszeć o tym Donie już nigdy więcej.

Don, they're talking about two and a half times the print budget.
Don, oni mówią o budżecie dwa i pół razy większym niż w prasie.

You don`t want to be late for your best friend`s marriage, right?
Nie chciałabyś się spóźnić na ślub najlepszej przyjaciółki, zgadza się?

Listen why don 't you come with me and we will work together?
Słuchaj, dlaczego nie pójdziesz ze mną? I będziemy pracowali razem.

Mom was talking to Don about all your different schemes.
Mama kiedyś rozmawiała z Donem o twoich różnych zajeciach.

I think that we need to clarify something here, Don.
Musimy coś sobie wyjaśnić, Don.

Don' t go there if you have no time, under stand?
Nie idź tam, jeśli nie masz czasu, zrozumiałaś?

I doubt that Don actually views women as dark matter.
Wątpię, żeby Don traktował kobiety, jak ciemną materię.

Don Francisco is not a man who takes these things lightly.
Don Francisco to człowiek, który nie puści tego płazem.

No matter what they say, I don 't believe it was you.
Nieważne, co powiedzą, nie uwierzę, że to ty.

Should be easy killing them, if they don`t go on down to Texas.
Zabiję ich... z łatwością, jeśli nie zwiali do Teksasu.

I know that you and Don deserve a chance, okay?
Wiem, że ty i Don zasługujecie na szansę.

Don Miguel has sent me to bring you back immediately.
Don Miguel przysłał mnie, żebym cię natychmiast sprowadził.

Similar in many ways, Don, but life and experience are focused up differently.
Podobni w wielu kwestiach, ale nasze życie i doświadczenie skupia się na odmiennych przekonaniach.

It'll be good for you, Don, after what you've been through.
To dla ciebie dobre, Don, po tym, co przeszedłeś.

Don brought me here, but I'm not with anybody, no.
Don przywiózł mnie tutaj, ale nie jestem z nikim.

No, I don`t think that will be very good tactics.
Nie wydaje mi się, żeby to było rozsądne.

I don'! get peace for even a single minute, my life is slipping away.
Nawet przez minutę nie mam spokoju, moje życie ucieka.

I didn't know that she's a doll and not a don.
Nie wiedziałem, że jest laleczką a nie donem.

I don`t think we better leave it that way, Lou.
Lepiej tego tak nie zostawiać, Lou.

Don Antonio, we'll go back to bed, because the doctor's coming.
Don Antonio, wracamy do łóżka, bo doktor idzie.

Don't waste your steel so early in the day, don Francisco.
Nie marnuj swej stali o tak wczesnej porze, Don Francisco.

Don will move heaven and earth to find out who swung, see?
Don poruszy niebo i ziemię, żeby znaleźć kapusia.

I don`t think he likes being back in the mine very much.
Myślę, że nie za bardzo lubi wracać do kopalni.

Bitch, that don`t make up for what you did to me.
To nie zmienia tego, co ty mi zrobiłaś, ty suko.

Don told me there is a secret cave behind the next mountain.
Don powiedział mi, że jest sekretne wejście do jaskini, po drugiej stronie góry.

I will never be able to get turned don?
Ja nigdy nie będe w stanie się pobudzić?

But I don`t think anybody listens to someone like me.
Ale chyba nikt nie słucha takich jak ja.

Don, can you tell me what should I care?
Don, czy powiesz mi na co powinnam uważać?

Don Eppes with the same woman for more than a week.
Don Eppes z tą samą kobietą dłużej niż tydzień.