Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) życzliwy, sympatyczny, przyjazny, bezpośredni, chętny do rozmowy, uprzejmy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj uprzejmy, przyjemny, przystępny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

uprzejmy, życzliwy, przyjacielski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPRZEJMY

GRZECZNY

UKŁADNY

SŁODKI

PRZYSTĘPNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

życzliwy

Słownik internautów

przyjemny, przyjazny, uprzejmy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przyjazny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ron is an affable sort with a silver-flecked goatee beard, clad in the festival fatigues of western shirt, jeans and cowboy boots.

www.guardian.co.uk

After a brief, affable lecture about how paperless banking helps the environment, she relented; but not without one parting shot.

www.guardian.co.uk

Our MPs are open and affable and working behind the scenes, but while you'd think we are in a powerful position, we're not.

www.guardian.co.uk

So the fact that he's started to bring me out in hives is that much more of a headache, given I was already troubled over why I might have developed an aversion to such a gifted and affable comic talent.

www.guardian.co.uk

Oh, and of course, there's Sadie's affable boyfriend, Ben.
No i oczywiście jest jeszcze chłopak Sadie - Ben.

You're too affable.
Jesteś zbyt uprzejmy.

Her father is Baptista Minola, An affable and courteous gentleman.
Ojciec jej zwie się Baptista Minola i jest to szlachcic uprzejmy i grzeczny.

She was tall, stately, affable.
Była miła, wysoka, dostojna, uprzejma.