Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) łatwo rozpoznawalny, oczywisty;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

łatwo rozpoznawalny, oczywisty

Nowoczesny słownik języka angielskiego

dobrze rozpoznawalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Abuse of power by large supermarkets operating in the European Union (written declaration): see Minutes
Ewentualne przypadki nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii (pisemne oświadczenie): patrz protokół

statmt.org

I would be very pleased if everything that Mrs Kolarska-Bobińska has written and that has received the support of a large majority is actually retained.
Byłbym bardzo zadowolony, gdyby wszystko, co napisała pani poseł Kolarska-Bobińska i co uzyskało poparcie znacznej większości, rzeczywiście zostało utrzymane.

statmt.org

(DE) Mr President, on Tuesday five Members from four different political groups put up a large poster to publicise written declaration No 75.
(DE) Panie przewodniczący! We wtorek pięcioro posłów z pięciu grup politycznych wystawiło duży plakat w celu podania do wiadomości publicznej deklaracji nr 75.

statmt.org

Then I think of everything that has been written by Giorgio La Pira, the former Mayor of Florence, who promoted large conferences on Christian civilisation at the height of the cold war.
Następnie przypominam sobie słowa Giorgia La Piry, byłego burmistrza Florencji, który w czasach zimnej wojny wspierał duże konferencje dotyczące cywilizacji chrześcijańskiej.

statmt.org